Bærekraft som beslutningskriterium

BåtDet er mange grunner til at forbrukerne velger ett produkt fremfor et annet. Ofte er det viktigere for forbrukeren at maten er rask og god, enn at den er bra for helsa og bærekraftig. Det er mulig å gjøre bærekraft mer relevant for forbrukerne, men da må bærekraft knyttes opp mot noe som angår dem personlig. 

Av  Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Markedsføringsfaget snakker ofte om megatrender, det som driver beslutningene som forbrukere tar når de velger produkter. Vi skiller ofte mellom helse og miljø som er «livsstils-beslutninger», og nytelse og bekvemmelighet som er «situasjonsbetingede beslutninger». Effekten av å ta livsstils-beslutninger ligger frem i tiden. Det man spiser i dag vil med andre ord ikke ha en umiddelbar virkning. Effekten av å velge nytelse og bekvemmelighet kommer øyeblikkelig.

Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Forbrukere opplever ofte at bekvemmelighet og nytelse er i motsigelse til miljø- og helsemessige valg. Når det er konflikt mellom driverne, så vinner oftest de situasjonelle beslutningene. I øyeblikket er det lett å gå på kompromiss med miljø og helsa, for å bli mett eller få noe godt å spise.

Når forbrukeren står i butikken og skal velge middag, så er det enkelt å velge en biff som er en miljøversting, fremfor en skrei som er bærekraftig. Grunnen kan være at man opplever at smaken er bedre eller at den er lettere å lage. I kjøpsøyeblikket er det vanskelig å ha et bevisst forhold til konsekvensene valgene man tar har på miljøet eller helsa.  Det som ikke er relatert til personlige bekymringer, blir ikke prioritert når man velger mat til seg og sin familie

Sjømatrådet har fra forskjellige sjømatfokusgrupper rundt om i verden forsøkt å kartlegge og organisere alle typer forbrukerbekymringer når det kommer til valg av sjømat. Forbrukeren tenker først og fremst på hva som er viktig for seg selv og sin familie. Har fisken god nok kvalitet, er fisken fersk, smaker det godt, tar det lang tid å lage og er det vanskelig? Senere på lista kommer bekymringer rundt livsstil, før dyrevelferd, produksjonsmetoder, kvoter og naturlighet, og helt til sist miljø og bærekraft.

I fokusgruppene ser vi at forbrukerne klarer å knytte bærekraft til store konsepter, men de klarer sjeldent å knytte det til personlige bekymringer. Hvis vi klarer å gjøre bærekraft relevant på et personlig nivå, så vil den bli en del av valgkritereiene til forbrukeren.

Norge er en ledene nasjon innen bærekraftig sjømat, og dette bør vi bruke som argument for å få forbrukerne til å velge mer sjømat. Vi må  hjelpe forbrukerne til å assosiere bærekraft med ting som angår dem personlig. Vi må arbeide sammen med butikk-kjeder og produsenter som er interessert i å fokusere på bærekraft og vårt felles ansvar for miljøet. På den måten kan konsumenter gjøre bevisste valg på bærekraft, på et kjede eller merkevarenivå,  istedenfor å vurdere hvert enkelt produkt de skal kjøpe.

Fiskesalgslagene sprer sjømatglede

FiskesprellDet er kanskje ikke mange som vet det, men takket være fiskesalgslagene får 50.000 ungdomsskoleelever hvert år sjømat av ypperste kvalitet på skolen.

Av Kari-Anne Johansen, nasjonal leder, kostholdsprogrammet Fiskesprell

Ordningen som gjør dette mulig er Fiskesprells råvarestøtte. Den  gir lærere 50 kroner i tilskudd per elev til innkjøp av skikkelig gode råvarer fra havet i undervisningen i faget mat og helse. 80 % av alle 9. klassinger i Norge nyter godt av denne storsatsingen som er finansiert av fiskesalgslagene. Skolene som deltar er spredt over hele landet fra nord til sør, i by og bygd og langs kysten så vel som på innlandet. Sammen med råvarestøtten får elevene også et eget hefte med varierte sjømatoppskrifter og fagstoff om kultur, næringsliv og ernæring knyttet til sjømat.

Kari-Anne Johansen, nasjonal leder, kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Kari-Anne Johansen, nasjonal leder, kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Råvarestøtten nytter

«Fisk i 100» var forløperen til det vi i dag kjenner som Fiskesprell, og til sammen har salgslagene bevilget penger til råvarestøtte til elevene i hele 19 år. Vi setter pris på å jobbe på lag med fiskernes egne representanter. Sammen sprer vi sjømatglede blant barn og unge og lar dem oppdage hvor godt sjømat er. Fordi fokuset på og kunnskapen om sjømat varierer i de tusen hjem, har vi valgt skolen som en nøytral og sosialt utjevnende arena der alle unge får gode og smaksrike opplevelser av havets matfat.

Spørreundersøkelser blant lærere viser at 90 % av elever som får tilberede sjømatretter på skolen blir mer positive til fisk og skalldyr. Undersøkelsene viser også at råvarestøtten er helt avgjørende for utstrakt bruk av sjømat. Støtteordningen gjør det mulig å drive praktisk undervisning med sjømat, uavhengig av skolens økonomi.

En langsiktig investering

Hjemme på middagsbordet kan sjømaten tape terreng i konkurranse med pizza og taco. Mange foreldrene er usikre på tilberedning av sjømat og kvier seg kanskje for å lage noe de er usikre på om barna liker. Gjennom Fiskesprell lærer barn og unge å tilberede enkle og gode sjømatretter som vi vet de liker, og overfører kunnskapen til hjemmet.

Sjømat er god og sunn mat, men også mye mer enn det. Sjømat er norgeshistorie, en kulturbærer og fremtida langs kysten vår. For å sikre en sjømatglad oppvoksende generasjon, må vi starte tidlig. Unge som får gode opplevelser og erfaringer med sjømat tar dette med seg videre i livet. Det er viktig fordi det å spise sjømat har stor helsemessig verdi, og fordi mange av dem skal jobbe med havet i voksen alder. Dette er viktige investeringer i Norge som sjømatnasjon.

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med mål om å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Sammen med ansatte i barnehage og skole sprer vi sjømatglede, og gjør sjømat til et naturlig valg. Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, fiskesalgslagene, Helsedirektoratet, NIFES og fylkeskommunene.

Både trendy og enkelt å spise fisk

Fisk har blitt mer trendy og flere mener fisk er blitt enklere og raskere å tilberede. Med andre ord kan vi forhåpentligvis se frem mot økt fiskekonsum blant nordmenn, noe som vil være til fordel både for næringen, handelen, deg og meg!

Av Iselin Bogstrand, Matfaglig ansvarlig, Norges sjømatråd

I løpet av de siste fire årene har andelen av dem som mener fisk er trendy økt med åtte prosentpoeng, viser den landsrepresentative undersøkelsen Norske spisefakta. Nå mener halvparten av Norges befolkning at fisk er det mest trendy du kan spise. Det er en formidabel økning. Til sammenligning er det bare en av fem  som mener det er trendy å spise storfe. Tross disse resultatene vet  vi at nordmenn spiser for lite fisk. Helst skal vi spise fisk minst to til tre ganger i uken, men det gjør ikke alle.

Halvparten av Norges befolkning synes at fisk er trendy og moderne. Kilde: Norske spisefakta, John Spilling

Halvparten av Norges befolkning synes at fisk er trendy og moderne. Kilde: Norske spisefakta, John Spilling

Jeg har en formening om at all mat vi skal spise, må smake godt. Smaker det ikke godt, kommer vi ikke til å spise det flere ganger. Heldigvis trenger ikke god mat å være tidkrevende og vanskelig. Til og med trendy mat kan være rask å lage.

De fleste av oss hadde nok ønsket at vi i en travel hverdag kunne trylle frem smakfulle og næringsrike retter på kort tid. Nå synes flere nordmenn at det tar kortere tid å tilberede fisk, enn de gjorde for ni år siden. Norske spisefakta viser at økningen har vært på hele 14 prosentpoeng siden 2007.  I dag mener 59 prosent av oss at fisk er raskt og enkelt å tilberede. En av hovedårsakene til dette resultatet er smart produktutvikling med skinn- og benfrie produkter i dagligvarekjedene. Produktutvikling er en viktig driver for økt konsum av fersk filet og jeg tror dette bare er begynnelsen.

Flere nordmenn synes nå at fisk er raskt og enkelt å tilberede. Kilde: Norske spisefakta, John Spilling.

Flere nordmenn synes nå at fisk er raskt og enkelt å tilberede. Kilde: Norske spisefakta, John Spilling.

Jeg har en drøm. Og i drømmene er det lov å tenke stort. Jeg vil se fisk på festmenyer, helgemenyer, på tur, på idrettsarrangementer og ellers i hverdagen. Det er ingen grunn til  ikke å grille fisk eller spise sjømat på lørdagskvelden. En selvfølge kanskje, for oss fiskenerder, men jeg drømmer om at det er naturlig for hele befolkningen å tenke slik. Det er klart at jeg med ernæringsfaglig bakgrunn ønsker et økt fiskekonsum for å bedre folkehelsen, men jeg har et enda større ønske om at Kari, Ola, Emma og William Nordmann skal nyte smaksrike matopplevelser med fisk, fra vugge til grav. Vi fortjener alle å spise god mat. Livet er for kort til å spise dårlig mat.

Skeptisk til fisk på nett

NetthandelSjømat er dessverre en taper når forbrukere kjøper dagligvarer på nett. Manglende tillit til produktet er hovedårsaken til at netthandlerne er skeptiske til å kjøpe sjømat.

Av Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Mange har lært at man ikke skal kjøpe fisk på mandager, for da kan hende at den ikke er fersk. Forbrukere læres opp til å kvalitetssjekke fisken ved å undersøke glansen, øynene, gjellene og fastheten på fisken. Denne muligheten har man som kjent ikke når man kjøper sjømat på nett og våre undersøkelser i Frankrike viser at dette er et problem.

Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

For å svare på ulike behov utvikler bedrifter teknologiske løsninger som skal svare på de utfordringene forbrukergruppene har. Noen forbrukere ønsker for eksempel ikke å bruke tid på dagligvarehandel. For å svare på dette er et utviklet ulike tjenester som er skreddersydd for en hektisk hverdag. «Dagligvarer on demand», som det kalles. Mange har etter hvert blitt kjent med disse nye løsningene; matkasser, online-handel levert på døren og online-handel der du henter varene i butikk. Men Sjømatrådets tall fra Frankrike viser at forbrukere er skeptiske til å handle fisk på denne måten.

Sjømatrådets undersøkelse viser at de tradisjonelle kanalene for å kjøpe matvarer er klart størst, men dagligvarehandel på nett øker. I Norge er det fortsatt relativt få som har tatt i bruk disse nye løsningene, mens i Vest-Europa og Asia ser vi at flere og flere har endret sine kjøpsvaner.

Skepsisen for å kjøpe sjømat på nett er mye sterkere enn for dagligvarer generelt.

Undersøkelsen i Frankrike viser at 10% av forbrukerne handler matvarer online i dag, og 28% mener det er sannsynlig at de vil gjøre det i løpet av de neste 12 månedene. Men av de som vurderer å handle matvarer online er det bare 8 små prosent som mener det er sannsynlig at de vil kjøpe sjømat på nett. Dette viser at skepsisen for å kjøpe sjømat på nett er mye sterkere enn for dagligvarer generelt. Forbrukerne ønsker å vurdere fisken med egne øyne i fiskedisken, bestemme om kvaliteten er god nok og velge ut produktene selv. Forbrukerne frykter også at det kan bli brudd i kjølelenken før produktet når hjemmet.

En forutsetning for å selge sjømatprodukter over nett er at de kommer ferdigpakket til forbrukerne. Problemet er at forbrukerne i mange land ikke stoler på ferdigpakkede produkter. I Spania er det 29% som ikke kjøper ferdigpakket laks fordi de ikke stoler på at den er fersk, og i Frankrike er det 20% som mener det samme. Det er med andre ord et problem at forbrukerne er skeptiske til å kjøpe ferdigpakkede produkter generelt og for å kjøpe fisk på nett.

Netthandel har kommet for å bli og er en trend som må tas på alvor. Potensialet for netthandel av sjømat er stort, men på dette området er det mange utfordringer som må løses. Tillit er nøkkelen til sjømatsuksess på nett.

Havbruk fostrer verdensstjerner

Også i år konkurrerer rytterne om et halvt tonn laks i premie.

Også i år konkurrerer rytterne om et halvt tonn laks i premie.

Verdens tøffeste sykkelryttere skal snart kjempe om å være med på lakselaget. Vi teller ned til årets vakreste eventyr.

 

Årets Tour de France går mot slutten. Det har vært en folkefest med millioner av tilskuere langs løypene i vakker fransk natur. Også i Norge har hundretusener fulgt med på sendingene til TV2. Når syklistene sykler opp Camps Elysees den 24. juli er vorspielet for sykkelfesten i Norge over.

Folkefest i vest og nord

I august kommer sykkelsirkuset «hjem» og inviterer til folkefest i Nord Norge og på Vestlandet gjennom Arctic Race of Norway og Tour de Fjords. En viktig og stolt samarbeidspartner for å gjøre disse arrangementene mulig er den norske laksenæringen. Vi ønsker å være gode partnere og deltar gjennom en rekke arrangementer i forbindelse med løpene. Også syklistene vil sloss for å være med på lakselaget ved at de skal konkurrerer om å vinne laksetrøyen i begge rittene.

Unike verdier presenteres

Hvorfor har laksenæringen engasjert seg så sterkt i sykkelsporten? Først og fremst gjør vi dette fordi vi ønsker å synliggjøre at laks har blitt viktig for Norge.
Det er svært positivt for oss at sykkelsporten kanskje er den idretten som viser frem landet vårt best. Den foregår ikke på et stadion eller i et lite geografisk begrenset område, men i spektakulær norsk natur. Sykkelsporten er etter vårt syn en unik måte å vise frem den naturen som vi i sjømatnæringen lever av og for hver eneste dag, og syklingen foregår der hvor det bor og jobber tusenvis av mennesker både i og i tilknytning til næringen.

Fostrer verdensstjerner

På samme måte som sykkelsporten har fostret opp norske verdensstjerner har vi i havbruksnæringen fostret opp enere i små fjordarmer eller på den ytterste øy. Og på samme måte jobber vi for fellesskapet, at det blir lagt igjen verdier lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi kaller det ringvirkninger. Både sykkelrytterne og selskapene havbruksnæringen jobber hver dag for å gjøre hverandre gode, for å løse utfordringer. Kanskje er det nettopp dette som gjør at både idrettsstjernene og sjømaten vår er internasjonalt etterspurt.
Det er også naturlig for havbruksnæringen å samarbeide med Norges Sykkelforbund fordi det å være best krever hard trening, sunt kosthold, styrke og utholdenhet. Det krever et kontinuerlig arbeid med detaljer – og ikke minst et klart og tydelig fokus på sikkerhet. Alt dette er ting vi kjenner oss igjen i. Vi vil være med å støtte en idrett som har disse verdiene, og nettopp derfor vil syklistene være gode og riktige ambassadører for oss.

Halvt tonn laks i premie

Nå gleder vi oss til å se hvem som vinner laksetrøyen. Vi gleder oss til å være med på å gi de ulike vinnerne et halvt tonn laks, opplevelsesferie på Helgeland og hjemmebesøk av en av de flinkeste sushikokkene i Norge. Vi gleder oss til å finne på sprell langs løypene sammen med publikum og kokkene i Flying Culinary Circus.
Vi gleder oss til å bidra til å vise frem den flotte kysten vår til resten av Norge og verden. Vi gleder oss rett og slett til å være med på å skape folkefest i og rundt løypene sammen med flere 100 000 andre nordmenn.