Britene ønsker bærekraftig sjømat

NSC443Den sorte taxien stopper foran konferanselokalene på Whitehall Place i London. De neste dagene skal norsk torsk og hyse stå på programmet. Det er duket for Sjømatrådets «Norwegian Cod and Haddock Conference 2017».

Av Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonsdirektør, Norges sjømatråd

Norge er et lite land, men som fiskerinasjon er vi en stormakt. Etter Kina er vi det landet i verden som eksporterer mest sjømat. 2,4 millioner tonn norsk sjømat gikk ut av landet i fjor, til en formidabel verdi av 91,6 milliarder kroner. Som sjømatnasjon har Norge en fordel som mange andre kystnasjoner misunner oss. Gjennom historien har vi utviklet systemer for bærekraftig forvaltning som tar vare på fiskebestandene og sikrer et stabilt og forutsigbart ressursgrunnlag for næringen.

Storbritannia er vårt fjerde største eksportmarked og det viktigste markedet for torsk og hyse i verden. Hos vår nabo i vest står bærekraft høyt på agendaen til forbrukerne. En undersøkelse utført av Nofima i 2011 viser at britenes motivasjon for å kjøpe bærekraftig sjømat er å ta vare på artsmangfoldet. I tillegg får de «en god følelse når de kjøper bærekraftig sjømat», og de verdsetter god kvalitet.

Ingrid Kristine Pettersen fra Norges sjømatråd holdt er foredrag under torskefiskkonferansen i London.

Ingrid Kristine Pettersen fra Norges sjømatråd holdt er foredrag under torskefiskkonferansen i London.

At Norge har en sterk posisjon på dette området bekreftes av internasjonale eksperter. «Norge har gjort ting eksepsjonelt bra, og er en global leder på mange måter – spesielt når det gjelder arbeidet med å sikre bærekraftige fiskerier», uttalte havforsker Daniel Pauly ved University of British Columbia til NRK i januar 2016. Når britene skal ut av EU ønsker de å lære av Norge. Det er derfor duket for et tettere samarbeid mellom to nære sjømatnasjoner i årene som kommer.

Fiskebåt, organisasjonen for de største fiskebåtene i Norge, har en visjon om en miljøvennlig fiskeflåte som fisker sunn sjømat fra bærekraftige bestander. Fiskebåt har de siste årene gjort en rekke tiltak for å redusere fotavtrykket fra trålerne som fisker i Barentshavet. På konferansen fortalte Jan Ivar Maråk fra Fiskebåt om hvordan de, gjennom en avtale med Greenpeace, har besluttet å verne områder i Barentshavet hvor det ikke har vært aktivitet fra trålere siden 2004. «Som et føre var-tiltak har vi forpliktet våre medlemmer til ikke å utvide fisket til nye områder. Vi skal også kartlegge sårbare områder og jobbe for at havbunnen nord for Svalbard blir kartlagt», sa Maråk på konferansen.

Jan Ivar Maråk, Fiskebåt.

Jan Ivar Maråk, Fiskebåt.

Den historiske avtalen viser at konstruktive samtaler mellom miljøorganisasjonene og sjømatnæringen fører til bedre resultater enn når man kjører konfrontasjonslinjen. I denne saken har den norske trålerflåten gått foran og satt en ny standard for bærekraftig forvaltning. Russland har også stilt seg bak denne avtalen og dermed er 80 prosent av kvoten i Barentshavet forpliktet.

Norge må sørge for et bærekraftig økosystem i Barentshavet som tar  vare på fiskebestandene. Stabile bestander, tydelig politikk og høy bevissthet rundt bærekraft er et bevis på lederskapet vi tar på dette området. Bærekraft er ikke bare nødvendig for å sikre fiskeressursene som danner grunnlag for industrien og eksporten vi har fra Norge. Bærekraft er også et sterkt argument til å velge norsk sjømat i et verdensmarked som blir stadig mer verdibasert og som foretrekker bærekraftig sjømat.

Norske reker møter sterkere konkurranse i Sverige

Sverige er det viktigste markedet for norsk eksport av reker, men Norge kan bli utfordret enda hardere av andre produsentland i fremtiden.

Av Frederik Qvist Hansen, intern, Norges sjømatråd

En fersk undersøkelse blant svenske rekekonsumenter viser at tydeligere opphavsmerking, kombinert med økt opplysning om fangst og produksjon av norske reker, kan bidra til å styrke posisjonen til norske reker blant svenskene.

I 2016 eksporterte Norge rundt 9600 tonn reker til en verdi av 739 millioner kroner. Over halvparten av verdien gikk til Sverige, som er det desidert største markedet for norske reker. Svenskene er veldig glade i reker, og annenhver svenske spiser reker minst en gang i måneden. På tross av en prisøkning de siste årene har eksportverdien av norsk reker til Sverige økt seks år på rad.

Frederik Qvist Hansen, Norges sjømatråd

Frederik Qvist Hansen, Norges sjømatråd

Norsk rekeindustri har lange tradisjoner med eksport til Sverige, og dette har gitt Norge en tydelig lederposisjon blant landene som eksporterer reker til Sverige. I tillegg er Norge det land utenom Sverige som svenskene suverent foretrekker som opprinnelsesland når de kjøper reker. Dette viser at de norske rekene har høy anseelse blant svenskene.

På tross av dette er posisjonen til norske reker i Sverige utfordret. Valutakursutviklingen i Storbritannia etter Brexit har fått andre store rekeproduserende land til å se mot nye markeder, som Sverige. Derfor er det viktig at vi gjør de rette tiltakene for å møte den økte konkurransen. For å være i stand til dette er det viktig å forstå verdiene til de svenske rekekonsumentene.

En undersøkelse som TNS Gallup nylig har gjennomført for Norges sjømatråd viser at svenskene ønsker tydelig informasjon om blant annet opphav, produksjonsprosess, bærekraft og mattrygghet når de kjøper reker. Ulike opphavsbetegnelser som «Ishavet», «Nordhavet» osv. betraktes som uklare og det er ikke noen entydig kobling mellom disse betegnelsene og «Norge». Undersøkelsen viser også at svenskene ønsker å vite hvordan rekene er fanget, produsert og transportert til butikk. Her bør de norske rekeeksportørene, sammen med importørene og Sjømatrådet, finne en egnet måte å svare på dette informasjonsbehovet. I tillegg bør vi legge vekt på miljøgevinsten ved å velge kortreiste norske reker fremfor reker fra andre land.

Undersøkelsen viser også at svenskene bruker mange ulike rekeprodukter, og at de oppfatter de ulike produktene forskjellig. Mens reker med skall er det foretrukne rekeproduktet fordi svenskene mener den har best kvalitet, smak og konsistens, vurderer svenskene pillede reker som de mest lettvinte. Denne forskjellen gjør at det ofte er pillede reker som vurderes til hverdagsmiddager, mens det primært er ferske reker som brukes i helgene og i sosiale sammenhenger. På tross av et variert rekekonsum mangler de svenske konsumentene inspirasjon til hvordan de kan trekke reker inn i flere av hverdagens måltider. Det er derfor også en viktig oppgave for Sjømatrådet og de norske rekeeksportørene å bidra til økt kunnskap om mulig bruk av reker i hverdagsmatlagingen.

Svenskene elsker norske reker. Tydeligere merking av norsk opphav, samt økt opplysning om produksjonsprosessen og bruksmulighetene for norske reker er noen av tiltakene som bør gjennomføres for å utnytte denne posisjonen bedre i fremtiden når konkurransen om de svenske konsumentene øker.

Bærekraft som beslutningskriterium

BåtDet er mange grunner til at forbrukerne velger ett produkt fremfor et annet. Ofte er det viktigere for forbrukeren at maten er rask og god, enn at den er bra for helsa og bærekraftig. Det er mulig å gjøre bærekraft mer relevant for forbrukerne, men da må bærekraft knyttes opp mot noe som angår dem personlig. 

Av  Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Markedsføringsfaget snakker ofte om megatrender, det som driver beslutningene som forbrukere tar når de velger produkter. Vi skiller ofte mellom helse og miljø som er «livsstils-beslutninger», og nytelse og bekvemmelighet som er «situasjonsbetingede beslutninger». Effekten av å ta livsstils-beslutninger ligger frem i tiden. Det man spiser i dag vil med andre ord ikke ha en umiddelbar virkning. Effekten av å velge nytelse og bekvemmelighet kommer øyeblikkelig.

Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Ida Susann Svensson, konsumentanalytiker, Norges sjømatråd

Forbrukere opplever ofte at bekvemmelighet og nytelse er i motsigelse til miljø- og helsemessige valg. Når det er konflikt mellom driverne, så vinner oftest de situasjonelle beslutningene. I øyeblikket er det lett å gå på kompromiss med miljø og helsa, for å bli mett eller få noe godt å spise.

Når forbrukeren står i butikken og skal velge middag, så er det enkelt å velge en biff som er en miljøversting, fremfor en skrei som er bærekraftig. Grunnen kan være at man opplever at smaken er bedre eller at den er lettere å lage. I kjøpsøyeblikket er det vanskelig å ha et bevisst forhold til konsekvensene valgene man tar har på miljøet eller helsa.  Det som ikke er relatert til personlige bekymringer, blir ikke prioritert når man velger mat til seg og sin familie

Sjømatrådet har fra forskjellige sjømatfokusgrupper rundt om i verden forsøkt å kartlegge og organisere alle typer forbrukerbekymringer når det kommer til valg av sjømat. Forbrukeren tenker først og fremst på hva som er viktig for seg selv og sin familie. Har fisken god nok kvalitet, er fisken fersk, smaker det godt, tar det lang tid å lage og er det vanskelig? Senere på lista kommer bekymringer rundt livsstil, før dyrevelferd, produksjonsmetoder, kvoter og naturlighet, og helt til sist miljø og bærekraft.

I fokusgruppene ser vi at forbrukerne klarer å knytte bærekraft til store konsepter, men de klarer sjeldent å knytte det til personlige bekymringer. Hvis vi klarer å gjøre bærekraft relevant på et personlig nivå, så vil den bli en del av valgkritereiene til forbrukeren.

Norge er en ledene nasjon innen bærekraftig sjømat, og dette bør vi bruke som argument for å få forbrukerne til å velge mer sjømat. Vi må  hjelpe forbrukerne til å assosiere bærekraft med ting som angår dem personlig. Vi må arbeide sammen med butikk-kjeder og produsenter som er interessert i å fokusere på bærekraft og vårt felles ansvar for miljøet. På den måten kan konsumenter gjøre bevisste valg på bærekraft, på et kjede eller merkevarenivå,  istedenfor å vurdere hvert enkelt produkt de skal kjøpe.

Fiskesalgslagene sprer sjømatglede

FiskesprellDet er kanskje ikke mange som vet det, men takket være fiskesalgslagene får 50.000 ungdomsskoleelever hvert år sjømat av ypperste kvalitet på skolen.

Av Kari-Anne Johansen, nasjonal leder, kostholdsprogrammet Fiskesprell

Ordningen som gjør dette mulig er Fiskesprells råvarestøtte. Den  gir lærere 50 kroner i tilskudd per elev til innkjøp av skikkelig gode råvarer fra havet i undervisningen i faget mat og helse. 80 % av alle 9. klassinger i Norge nyter godt av denne storsatsingen som er finansiert av fiskesalgslagene. Skolene som deltar er spredt over hele landet fra nord til sør, i by og bygd og langs kysten så vel som på innlandet. Sammen med råvarestøtten får elevene også et eget hefte med varierte sjømatoppskrifter og fagstoff om kultur, næringsliv og ernæring knyttet til sjømat.

Kari-Anne Johansen, nasjonal leder, kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Kari-Anne Johansen, nasjonal leder, kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Råvarestøtten nytter

«Fisk i 100» var forløperen til det vi i dag kjenner som Fiskesprell, og til sammen har salgslagene bevilget penger til råvarestøtte til elevene i hele 19 år. Vi setter pris på å jobbe på lag med fiskernes egne representanter. Sammen sprer vi sjømatglede blant barn og unge og lar dem oppdage hvor godt sjømat er. Fordi fokuset på og kunnskapen om sjømat varierer i de tusen hjem, har vi valgt skolen som en nøytral og sosialt utjevnende arena der alle unge får gode og smaksrike opplevelser av havets matfat.

Spørreundersøkelser blant lærere viser at 90 % av elever som får tilberede sjømatretter på skolen blir mer positive til fisk og skalldyr. Undersøkelsene viser også at råvarestøtten er helt avgjørende for utstrakt bruk av sjømat. Støtteordningen gjør det mulig å drive praktisk undervisning med sjømat, uavhengig av skolens økonomi.

En langsiktig investering

Hjemme på middagsbordet kan sjømaten tape terreng i konkurranse med pizza og taco. Mange foreldrene er usikre på tilberedning av sjømat og kvier seg kanskje for å lage noe de er usikre på om barna liker. Gjennom Fiskesprell lærer barn og unge å tilberede enkle og gode sjømatretter som vi vet de liker, og overfører kunnskapen til hjemmet.

Sjømat er god og sunn mat, men også mye mer enn det. Sjømat er norgeshistorie, en kulturbærer og fremtida langs kysten vår. For å sikre en sjømatglad oppvoksende generasjon, må vi starte tidlig. Unge som får gode opplevelser og erfaringer med sjømat tar dette med seg videre i livet. Det er viktig fordi det å spise sjømat har stor helsemessig verdi, og fordi mange av dem skal jobbe med havet i voksen alder. Dette er viktige investeringer i Norge som sjømatnasjon.

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med mål om å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Sammen med ansatte i barnehage og skole sprer vi sjømatglede, og gjør sjømat til et naturlig valg. Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, fiskesalgslagene, Helsedirektoratet, NIFES og fylkeskommunene.